Testaus

Olen toiminut kahdeksan vuotta Nokia palveluksessa ns. testausesimiehen tehtävissä. Monikansallisessa ympäristössä testausalueena oli tuotteiden yhteensopivuustestaus (product compatibility testing).

Työtehtäviin kuului:

  • Testauksen suunnittelu ja toteutus tuoteprojekteissa (viimeinen tuote Nokia N9).
  • Testaushenkilöstön (Oulussa, Kiinassa ja Nokian muissa testausyksiköissä) johtaminen.
  • Yhteistyö muiden testausorganisaatioiden kanssa.
  • Testimenetelmien ja -tapausten suunnittelu.
  • Testausympäristön ja yhteyksien ylläpito ja kehittäminen.
  • Testauksen ja tuotekypsyyden raportointi.
  • Virheiden raportointi (Bugzilla).
  • Budjetointi.

Lisäksi osallistuin kenttätestaukseen ja sisäiseen loppukäyttäjätestaukseen.