Työkokemus

linkedinlogo

Nykyhetki:

Tyrnävän kunta, järjestelmäasiantuntija | 9.7.2012 ->
Kunnan IT-ympäristön (kunnanvirasto, terveyskeskus, koulut, päiväkodit…) ylläpito, käyttäjätuki, palvelinten (Windows) ja Active Directoryn hallinta sekä laitteistojen hankintaa. Julkishallinnon IT-projekteihin/hankkeisiin osallistuminen (esim. potilastietojärjestelmän ja muiden ohjelmistojen/tietojärjestelmien käyttöönotot ja päivitykset, TVT-strategiatyöhön osallistuminen). Järjestelmien kehittäminen. Yhteistyö sovellus- ja järjestelmätoimittajien kanssa. Kunnan tietotekniikkalaitteiden ja -järjestelmien hankinnat. Ohjelmistolisenssien hallintaa. Internet/Intranet-sivustojärjestelmän pääkäyttäjä.
Muutamia projekteja mm: Microsoft Exchange palvelimen päivitys 2003->2010, Tulostuspalvelimen asennus (Server 2008 R2) ja käyttöönotto, päivähoidon sovelluspalvelimen asennus (Server 2008 R2, MS SQL server 2008 R2) ja käyttöönotto, Helpdesk-työkalun käyttöönotto, kokouskäytäntöjen sähköistäminen (tabletit ja oma pilvipalvelu), potilastietojärjestelmän palvelimen asennus, varmistuspalvelimen asennus (Symantec Backup Exec), private cloud-palvelimen (Owncloud) asennus ja käyttöönotto, palvelimien päivityksiä ja virtualisointeja, www- ja intranet uudistusprojektin vetäminen (vaatimusmäärittely, toimittajien ja järjestelmien vertailu sekä sisällön ja ulkoasun suunnittelua).

Raceway Media Tmi, sivutoiminen yrittäjä | 1998 ->
Päätyön ohessa olen harjoittanut yritystoimintaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana vuodesta 1998 alkaen. Raceway Media toiminimen olen rekisteröinyt vuonna 2007. Raceway Median palveluihin on kuulunut pääasiassa moottoriurheiluaiheinen valokuvaus ja lehtiartikkelien kirjoittaminen. Lisäksi valmistan ja päivitän internetsivuja sekä teen julkaisujen taittotöitä. Lisätietoa…

 

Aiemmat työt:

Nokia / MeeGo, Senior Engineer, PCT | 01.04.2004 – 6.6.2012
Tuotteiden yhteensopivuustestauksen (product compatibility testing) suunnittelu ja toteutus tuoteprojekteissa (viimeinen tuote Nokia N9). Testausympäristön ja yhteyksien ylläpito ja kehittäminen. Testimenetelmien ja -tapausten suunnittelu. Testauksen ja tuotekypsyyden raportointi. Budjetointi ja testaushenkilöstön (Oulussa, Kiinassa ja Nokian muissa testausyksiköissä) johtaminen. Yhteistyö muiden testausorganisaatioiden kanssa. Kenttätestaukseen ja sisäiseen loppukäyttäjätestaukseen osallistuminen.

Nokia / Multimedia, Team Leader | 20.05.2002 – 31.03.2004
Testilaboratorion laitteistojen, testiverkkojen ja yhteyksien hallinta ja kehitys. Ympäristö noin 40 työasemaa, 15 palvelinta (Windows, Solaris, HP-UX, Linux).

Nokia / Special Products, IT-manager | 01.09.1999 – 19.05.2002
IT-toimintojen hallinta noin 230 henkilön osastolla, esimiestehtävät, budjetointi, resurssointi, ostotoiminta, yhteyshenkilö eri sidosryhmiin, PC-tukihenkilön tehtävät.

Nokia / Special Products, PC-Support | 10.08.1998 – 31.08.1999
PC-tukihenkilön tehtävät; laite- ja ohjelmistoasennukset, vikatilanteiden selvittely ja korjaus, ostotoimintaa sekä käyttäjien opastusta.

LK-Products Oy, laatuteknikko | 01.06.1995 – 07.08.1998
Laatujärjestelmän ylläpitoon liittyvät tehtävät (tuotannon tuote-, laite- ja työohjeiden päivitykset, suunnittelu ja jatkokehitys). Viikkoraportoinnin ylläpito ja jatkokehitys. Lisäksi mikrotukihenkilönä ja atk-ohjelmien kouluttajana.

Pohjois-Suomen Sanomalehti Oy, taittotyö / ilmoitustenvalmistus | 1994 – 1997
Ilmoitusten valmistusta ja taittotyötä kesätöinä sekä kiireapulaisena.